Bab 4: Wafatkanlah Aku!

Setiap penuntut ilmu hendaknya mencari guru pembimbing dan bersabar, sebagaimana Musa mencari Khidir untuk berguru kepadanya. Khidir memerintahkan Musa untuk bersabar sebelum Ia menjelaskan. Semoga Allah selalu memberi petunjuk.